100 meldingen voor Politie Noord Oost Fryslân tijdens Oud-en-Nieuw

Door: Redactie 1966 bekeken

112-dokkum 100 meldingen voor Politie Noord Oost Fryslân tijdens Oud-en-Nieuw
Noard East Fryslân - De politie in Noard East Fryslân heeft tijdens de jaarwisseling in de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. (Noardeast-Fryslân) en Tytsjerksteradiel 100 meldingen afgehandeld. 

In de meeste gevallen ging het om vuurwerkoverlast, brandstapels, personen onder invloed en vernielingen. Daarnaast werd er brand gesticht in een boot te Ryptsjerk. Helaas was er in Morra een ernstig vuurwerkincident te betreuren. Hierbij is iemand om het leven gekomen.