Exclusieve reportage: Een nacht mee met Politie Noordoost Fryslân

Door: Redactie 6437 bekeken

112-dokkum Exclusieve reportage: Een nacht mee met Politie Noordoost Fryslân
DOKKUM – Afgelopen jaar mocht een verslaggever van 112 Dokkum mee met een team van twee agenten van Politie Noordoost Fryslân. RM* en JP* verwelkomden de verslaggever om 21:00 uur op bureau Dokkum, om mee te lopen met een horecanachtdienst. Het begon met een kort inleidend gesprek op het bureau om vervolgens op pad te gaan.

JP had vrijdagavond een bezoek gebracht aan de skatebaan in de stad naar aanleiding van meerdere klachten van geluidsoverlast. Om preventief te werk te gaan is er voor gekozen om zaterdagavond, voordat er klachten binnen zouden kunnen komen, een gesprek te houden met de jeugd die op de skatebaan rondhing.

Eenmaal aangekomen aan de Harddraversdijk in Dokkum, waren er een tiental jongeren op de skatebaan aanwezig. Het gesprek was erg positief en de jongeren stelden zich erg welwillend op, om de volgens hen, door anderen gemaakte rommel op te ruimen. Een vuilniszak, een bezem en schep werden uit het noodhulpvoertuig gehaald en de jongeren zijn zelf begonnen met opruimen. Een van de jongeren maakte de opmerking dat er eigenlijk een prullenbak mist op de skatebaan. JP en RM waren het hier mee eens en hebben dit achteraf teruggekoppeld naar de wijkagent. De jongeren hebben de skatebaan vervolgens opgeruimd en daarna zijn we terug gegaan naar het bureau, om de briefing met de horecacoördinator van die nacht door te nemen.

Na de briefing, rond 22:25 uur vertrokken we vanaf bureau Dokkum voor een surveillanceronde. Op de Woudweg, ter hoogte van de BP, viel ons het oog op een snel rijdende scooter. Tijdens een kentekencheck bleek alles in orde te zijn, toch wilden de agenten een blaastest afnemen. Op de Halvemaanspoort werd de scooterbestuurder met bijrijder gevraagd om te stoppen, via de megafoon op het voertuig en met het stopbordje op de auto. De bestuurder stopte vrijwel direct en we stapten uit. 

De jongeman werd gevraagd om mee te werken aan een blaastest en hij stemde daarin toe. Met de nieuwe blaasapparatuur gaat een alcoholtest nog sneller. Na ongeveer drie seconden blazen weet het apparaat al een berekening te maken. De jongeman blies een P, hij mocht dus doorrijden op zijn scooter. De agenten bedankten hem voor zijn medewerking en we vervolgden onze rit door de binnenstad. Na een ronde door de binnenstad kwam er een melding binnen vanuit Oosternijkerk.

In Oosternijkerk had een persoon gebeld over geluidsoverlast van een feestwagen. Met prio 2, een rit zonder spoed, werden wij richting Oosternijkerk gestuurd. Onderweg hadden we een gesprek over de dorpsfeesten die dit weekend allemaal werden gehouden. Aangekomen in Oosternijkerk, waren de feestwagens al vertrokken. Het was een praalwagen met de uitstraling van het witte huis, aldus de melder. In Niawier had men een dorpsfeest en inderdaad troffen we daar bij de tent de twee feestwagens aan. Ze hadden een half uur geleden prijsuitreiking gehad en wilden nog een klein rondje doen door onder andere Oosternijkerk. In Oosternijkerk waren ook al buurtbewoners naar hen toegekomen, of het wat rustiger kon. Hierin gaven de jongeren gehoor en zijn zij weer richting Niawier gereden.

Eenmaal aangekomen in Niawier kwamen we eerst twee fietsers tegen, die op het moment van aantreffen geen werkende fietslichten hadden. We stopten om beide jongens aan te spreken. Een jongen zijn fietsverlichting wilde echt niet en ging wandelend richting zijn opa en oma om lampjes op te halen. De andere jongen deed direct zijn lichten aan en kon op de fiets zijn weg vervolgen. Aangekomen bij de praalwagens sprak JP nog kort met iemand van de ‘security’ van het Witte Huis en de beveiliger gaf aan dat ze nu wandelend richting de feesttent gingen. Einde inzet voor ons.

Om het politiewerk ‘achter de schermen’ te laten zien, zijn we na bovenstaande meldingen teruggegaan naar het bureau. Iedere melding die namelijk binnenkomt via 112, of 0900-8844 worden geregistreerd in een systeem. Vanuit de meldkamer kan de centralist de melding aanvullen met steekwoorden, zodat agenten voor zover mogelijk voorbereid ter plaatse komen. De melding kan namelijk worden gelezen in een scherm, de bijrijder houdt de bestuurder van de politie auto op de hoogte. Op de portofoon kwamen meerdere meldingen voorbij voor andere eenheden in Fryslân. Het C2000-systeem is zo ingericht, dat switchen tussen kanalen mogelijk is. Stel er is een grotere politie-inzet in een bepaalde plaats, kunnen zij met de gekoppelde eenheden overschakelen naar een losstaand kanaal, zonder contact met de meldkamer te verliezen. Het wordt dan niet een wirwar van tientallen eenheden die onderling contact hebben over verschillende meldingen.

De registratie van bovenstaande meldingen werd door RM en JP uitgevoerd, zo ontstaat er een terugkoppeling na iedere melding. De terugkoppelingen worden opgeslagen in het systeem, zodat inzichtelijk is wat de precieze aanpak bij de meldingen is geweest. Er kan namelijk tot een aantal jaren terug worden ingekeken, wat de meldingen zijn geweest en wat er daadwerkelijk aan de hand was.

Na de registratie in het handhavingssysteem, kwam er een melding binnen voor onze eenheid. Een buurtbewoner in Dokkum had gebeld vanwege overlast. Er waren namelijk personen geweest die het ‘leuk’ vonden om eieren bij iemand achterhuis en op de stoep kapot te gooien. 

Het was in de Dokkumer wijk al de zoveelste overlastmelding. De melder had geen signalement van de dader(s), toch hebben we na een kort gesprek een zoekslag gemaakt door de wijk. Helaas werd er niemand aangetroffen en mochten wij op een zeker moment wel iemand aantreffen, was er geen signalement. Aanspreken was dan de enige mogelijkheid geweest.

Rijdend vanuit de wijk, kwamen wij op de Woudweg een fietser tegen die (opnieuw) geen fietsverlichting droeg. De agenten spraken de jongeman aan en hij verklaarde dat hij ‘maar een klein stukje hoefde te fietsen’. Ook deden de lampen het niet, dus werd er een bekeuring uitgeschreven. Sinds begin dit jaar doet de politie in Noordoost Fryslân namelijk aan ‘zero-tolerance’. “Er zijn geen excuses meer te verzinnen die wij nog niet gehoord hebben op het gebied van geen fietsverlichting. Mensen beseffen niet hoe gevaarlijk het is om te rijden zonder goede fietsverlichting. De kans op een aanrijding wordt vele malen groter.” Aldus RM en JP. De jongeman had eveneens geen ID-kaart bij zich, hiervoor ontving hij een waarschuwing. Ook verderop, werden twee fietsers met ‘halve’ fietsverlichting aangesproken. Van beide fietsen waren er wel lampjes te zien, maar heel duidelijk was het niet. Beide fietsers konden het euvel ter plaatse verhelpen. Een bekeuring werd in deze situatie niet gegeven, omdat de lampen het wel deden, maar niet fel waren.

Inmiddels liep de binnenstad redelijk vol met mensen die uit wilden gaan. Het werd al iets drukker op de Markt en ook aan de Oranjewal was er al enige tijd drukte met mensen op straat. Bij de surveillanceronde kwamen we veel automobilisten tegen. Meerdere automobilisten hebben we gecontroleerd op rijden onder invloed. Alle bestuurder bliezen een P, dus mochten zij allemaal doorrijden naar hun bestemming. 

Het was inmiddels net half twee geweest en tijd voor een broodje op het bureau. Net op het bureau aangekomen en begonnen met eten, kwam er opnieuw een melding binnen voor onze eenheid. De hondengeleider werd eveneens mee gealarmeerd, omdat hij in bepaalde situaties de-escalerend kan optreden.  

Er kwam rond 01:50 uur een melding binnen vanuit de Ponderosa in de binnenstad, er had een meisje een klap in haar rug gekregen. We reden met gepaste spoed richting de Oranjewal. Eenmaal ter plaatse, was het een ‘chaos’ buiten. Tientallen jongeren krioelden door elkaar, er lag inderdaad een meisje op de stoep voor de discotheek en de hondengeleider was de enige die ter plaatse was. Er was verder geen escalatie, maar de meeste mensen hadden wel drank op en gedroegen zich anders dan normaal. JP assisteerde een medewerker van de Ponderosa bij de eerste hulp voor het meisje. RM hoorde intussen getuigen en hield samen met de hondengeleider de situatie scherp in de gaten.

Er waren een paar jongeren die geen ruimte wilden maken, dus stapte de hondengeleider op hen af. Een aantal van de jongeren luisterde wel en hield keurig afstand. Een klein groepje had een tweede waarschuwing nodig en zij begrepen toen ook dat ruimte bieden het devies was. Een persoon snapte er blijkbaar niets van en na een derde waarschuwing, plus een sommering, was het voor hem nog steeds niet duidelijk. Het werd tijd om in te grijpen. De hondengeleider duwde de persoon, die onder invloed was, weg en hij leek ook te begrijpen dat er ruimte gecreëerd moest worden. De ambulance was namelijk bijna ter plaatse, ontvingen we via de meldkamer.

Het meisje lag intussen nog steeds op de grond, met een paar vrienden en vriendinnen van haar er om heen. RM probeerde de vriendinnen gerust te stellen, terwijl hij ook het overzicht hield. Ook lag het meisje inmiddels onder een deken, die altijd in de politieauto ligt, zodat ze niet onderkoeld zou raken. Ze had heftige pijn. Toen de ambulance eenmaal ter plaatse was, kwam de herrieschopper weer dichterbij. De hondengeleider greep in en pakte de fiets en de man beet om hen op afstand te zetten. Met luid geschreeuw wilde de man zijn ongenoegen uiten, maar de agent kon hem in bedwang houden. Hij plaatste de man op afstand en vertelde hem nog eenmaal de waarheid. Blijkbaar was deze aanpak voor dit moment voldoende en de man hield zich eindelijk gedeisd.

De ambulance was inmiddels ter plaatse en probeerde het meisje gerust te stellen en te voorzien van medische hulp. RM had inmiddels contact gezocht met de ouders van het meisje, terwijl JP de ambulance assisteerde. Het meisje werd in een vacuümmatras op de brancard gelegd en de ambulance in gereden. Ondertussen had RM met een ‘klap’getuige gesproken. Een klapgetuige mist vaak net de handeling en hoort de val van iemand. Na de klap ziet men pas dat er iemand op de grond ligt, de handeling waardoor de persoon op de grond valt of ligt, is dan niet gezien. Wel kunnen deze getuigen belangrijk zijn in het vervolgtraject, mogelijk hebben zij namelijk wel de beschrijving van de persoon die het heeft uitgehaald. Daarom zijn klap getuigen dus niet nutteloos, maar belangrijk in het onderzoek. JP heeft na de assistentie aan het ambulancepersoneel contact gezocht met de beveiliger van de Ponderosa. Deze kon een vrij duidelijke beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Het signalement werd aan alle eenheden in Dokkum en omstreken uitgegeven, zodat iedereen uit kon kijken naar hem. Door de klapgetuigen werd namelijk gemeld, dat het meisje is geslagen tegen haar rug, maar niemand heeft de daadwerkelijke klap gezien. Wel hadden meerdere mensen het over een jongeman, die beschrijving kwam overeen met de beschrijving van de beveiliger.

Het meisje werd inmiddels iets rustiger in de ambulance, door onder andere pijnmedicatie. Zij werd overgebracht naar het Medisch Centrum in Leeuwarden. RM kreeg deze terugkoppeling van de ambulancechauffeur en informeerde de ouders van het meisje. Een vriendin van het meisje ging mee in de ambulance en zij werd overgebracht naar Leeuwarden. De ouders zouden daar ook op de Spoed Eisende Hulp komen. Het meisje bleek geen ernstige verwondingen over te hebben gehouden aan het voorval. Ze bleek een kneuzing in haar rug te hebben gehad. Inmiddels is zij weer hersteld.

Na deze inzet hebben wij nog enige tijd uitgekeken naar de mogelijke verdachte, maar hij werd niet aangetroffen. Op naar Kollumerzwaag, want het was inmiddels al drie uur geweest. Dat betekent dat ook de kroeg in Kollumerzwaag langzaam begon leeg te lopen. We zouden langs de kroeg rijden toen ons oog viel op een openstaand hek bij een peuterschool. We liepen het plein op en controleerden het plein. Er stond namelijk ook een bestelbus en fiets bij de peuterschool geparkeerd. Hier werd echter niets aangetroffen en daarop gingen wij met vervolg.

Op de Triemsterloane tussen Kollumerzwaag en de Triemen kwam een Seat nogal stevig voorbij rijden. Wij gingen in de achtervolging en eenmaal op de Trekwei moesten we vrij veel gas bijgeven om dichterbij het voertuig te komen. Vlakbij Oudwoude konden we het voertuig veilig laten stoppen. Deze bestuurder werd ook onderworpen aan een blaastest en blies een P. “Ik was ook de bob hoor, dus ik kon niet drinken.” Kwam er uit de auto. Vanaf Oudwoude zijn we via de Trekwei weer richting Kollumerzwaag gegaan, onderweg hebben we nog een tweetal autobestuurders laten blazen. Beide bliezen een P.

Een andere autobestuurder kwamen wij tegen op de Foarwei in Kollumerzwaag en naast een alcoholtest, werd van deze bestuurder ook een drugstest afgenomen. Door een beetje slijm uit de mond op te nemen met een soort wattenstaafje en dit vervolgens in een vloeistof te doen, kan de drugstester laten zien of iemand onder invloed van drugs is. Deze jongeman had geen drugs gebruikt en kon zijn weg vervolgen.

In Dokkum deden we om 4:30 uur nog een surveillanceronde en bij shoarmatent Cleopatra hing een minderjarige jongeman in een lantaarnpaal. We zijn uitgestapt en beide agenten spraken de jongeman aan. Hij vertoonde wat vreemd gedrag waarop JP hem vermanend toesprak. Men zou een bekeuring kunnen uitschrijven voor baldadigheid, maar hij had verder niets gesloopt en daarom is de keuze hem met een stevige waarschuwing naar huis te sturen.

Na de surveillanceronde zijn we naar het bureau gegaan om de laatste administratie te doen. Om half zes hebben we nog een laatste surveillanceronde gedaan en toen was de stad ook leeg. Alle jongeren die op stap waren, hadden hun huis weer gevonden en wij gingen terug naar het bureau.

Op het bureau aangekomen hebben we nog met alle andere eenheden een korte nabespreking gehad. 

Een andere eenheid had de volgende resultaten die avond:
1x een autobestuurder die 660 ug/l blies, zijn rijbewijs werd ingevorderd.
8x een proces-verbaal uitgeschreven voor niet-werkende fietsverlichting
1x een scooterbestuurder bekeurd die geen helm droeg
1x een proces-verbaal voor een autobestuurder die maximumsnelheid met 25 kilometer per uur overschreed

Ik wil de Politie Noord Oost Fryslân hartelijk bedanken voor deze leerzame en indrukwekkende nacht, in het bijzonder JP, RM en TW. Het politiewerk lijkt soms “bonnetjes schrijven”, maar ik hoop dat ik jullie als lezers kan laten inzien dat het veel meer dan dat is.
*Afkortingen gebruikt ivm privacy.